Reklāmu testi un efektivitātes mērījumi

Reklāmu testi ir svarīgi esošo reklāmu izvērtēšanā un jaunu reklāmu veidošanā.  Reklāmu testos tiek noskaidrots vēlamās grupas attieksme un reakcija pret esošu vai jaunu reklāmu.

Ar reklāmu testu palīdzību iespējams noskaidrot:

  • reklāmas atpazīstamību – vai, kur un cik bieži tā tiek pamanīta;
  • reklāmas pievilcību – vai to ir patīkami skatīties;
  • kādas emocijas reklāma rada;
  • reklāmas efektivitāti – vai reklāma mudina patērētāju iegādāties preci.

Reklāmu testos liela nozīme ir audiovizuālo mediju un produktu paraugu izmantošanai, tādēļ piemērotākās metodes ir:

  • fokusgrupas;
  • novērojumi;
  • intervijas;
  • interneta aptaujas.

Ja esat ieinteresēti reklāmu testu un efektivitātes mērījumu veikšanā, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: petijumi@petijumi.lv

Telefona nr.: +371 29671134

http://twitter.com/petijumi